Norme


Codul de etica, deontologie si conduita profesionala
Regulament de organizare si functionare al Institutului de Medicina Legala din Cluj-Napoca
Regulament Intern

Contractul colectiv de munca
POLITICA IML 2022 CJ
Chestionar de satisfactie al pacientilor -ON LINE