Norme

Codul de etica, deontologie si conduita profesionala
Regulament de organizare si functionare al Institutului de Medicina Legala din Cluj-Napoca
Regulament Intern
Contractul colectiv de munca