Despre noi

Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca funcționează în baza dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, ale Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului justiţiei şi a ministrului sănătăţii nr. 1.134/C/255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale. Știință, profesionalism și tradiție reprezintă mottoul declarativ-procedural al echipei Institutului, cu specializare în medicină legală, psihiatrie, biochimie, histopatologie, anatomopatologie, științe juridice și psihologie. O bună parte din angajații Institutului au absolvit și studiile de doctorat în științe medicale, îmbinând astfel teoria cu practica pentru a-și aduce contribuția în folosul comunității, conferind o robustețe științifică în activitățile lor medico-legale. Alți colegi din cadrul Institutului dețin titluri academice (profesor, conferențiar, lector și asistent universitar dr.) predând materia de specialitate în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, adoptând modelul de scientist-practitioner în medicină legală. Dotările laboratoarelor ating performanța și cerințele academice în evaluarea, testarea și încadrarea clinică a rapoartelor medico-legale. Echipa Institutului de Medicină Legală utilizează cele mai bune și performante echipamente și materiale de lucru pentru a garanta calitatea serviciilor în folosul beneficiarilor contractuali și/sau direct clienților care apelează la serviciile Institutului.  

ECHIPA

   

INSTITUTULUI DE MEDICINĂ LEGALĂ CLUJ-NAPOCA


  DIRECTOR

Șef lucrări Dr. Costel Vasile SISERMAN MD, PhD, MSc, medic primar legist, licențiat științe juridice

ȘEFI DE LABORATOR

Laborator Medicină Legală
Prof. Univ. Dr. Dan PERJU-DUMBRAVA, MD, PhD, medic primar legist, licențiat științe juridice

Laborator Examinări Complementare
Prof. Univ. Dr. Horea Vladi MATEI, MD, PhD, medic primar laborator clinic

Laborator Prosectură
Asist. Univ. Dr. Cristian Puiu GHERMAN, MD, PhD, medic primar legist

  MEDICI

Șef lucrări Dr. Ștefan Mihai ANIȚAN, MD, PhD, medic primar legist
Șef lucrări Dr. Ovidiu Sorin CHIROBAN, MD, PhD, medic primar legist, licențiat în științe juridice
Dr. Marius VARTIC, MD, PhD, medic primar legist
Dr. Florin Mircea POPOVICI, medic primar legist
Dr. Dan Paul MUCICHESCU, medic primar legist
Dr. Mugur Basarab POP, medic primar legist
Dr. Daniela Cristina MIRONESCU, PhD, medic specialist legist și anatomopatolog

  PSIHOLOGI

Conf. Univ. Dr. Cristian DELCEA, PhD, psiholog clinician principal

  FARMACIȘTI

Dr. Daniela Viorica ZAHARIA, PhD, farmacist primar
Dr. Rodica BOIAN, PhD, farmacist primar
Maria OGNEAN, farmacist primar

  ASISTENȚI MEDICALI

Mihaela Elvira CIMPIANU, asistent medical de laborator clinic licențiat principal
Mihai Alexandru HANGA, asistent medical de laborator clinic licențiat principal
Sara SZILAGYI-CZIDRI, asistent medical de laborator clinic licențiat principal
Lenke Erzsebet PICOȘ, asistent medical de laborator clinic licențiat principal, biolog
Mirela GRIGORESCU, asistent medical principal (PL)
Adrian Vasile ONOFREI, asistent medical principal (PL)

  AUTOPSIERI

Ștefan SOS – autopsier principal
Vintilă ȚĂGOREAN – autopsier principal
Alexandru NADHAZI – asistent medical (PL), autopsier principal

  BRANCARDIERI

Dumitru Loredan DUȘA
Ioan CHENDEREȘAN

  REGISTRATURĂ

Monica BĂLAȘ, registrator medical

  DEPARTAMENTUL ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

Ec. Laura Cristina DRAGOȘ, contabil șef
Ec. Ramona Ioana GACZELA, șef birou
Ec. Ioan Ovidiu CRIȘAN, compartiment audit intern
Ec. Anamaria Mihaela BONDREA, compartiment RUNOS
Monica Claudia FĂRCAȘ, compartiment administrativ