Despre noi

IML Cluj-Napoca 1919-2022 (103 ani)

 • Creatorul în 1919 al școlii românești de medicină legală din Cluj și participant la inființarea noii Universități și a Facultății de Medicină și Farmacie din urbea de pe Someș a fost prof. dr. Nicolae Minovici (1868-1941), fratele mai mic al lui Mina Minovici, cel care avea să inaugureze la 20 decembrie 1892 instituția medico-legală, „Morga orașului Bucuresci”, care ulterior se va numi Institutul de Medicină Legală Mina Minovici.
 • În perioada sa clujeană, între 1919-1932, Nicolae Minovici a deținut postul de profesor titular și sef al catedrei de medicină legală de la Facultatea de Medicină și Farmacie, a fost președinte al Colegiului Medicilor, întemeietor al organizației socio-profesionale a medicilor legiști și a primei reviste de medicină legală din România (1936). După plecarea sa la București la conducerea Institutului de Medicină Legală (1932-1938), la conducerea Institutului din Cluj rămâne principalul său colaborator, Mihail Kernbach, ce va ocupa această funcție până în 1951, când nou director va fi numit Ioan Inocențiu Bilegan (1951-1977), urmat apoi de Ioan Quai (1977-1987) și de Vălean Mărgineanu (1987-1991).
 • Dacă la început (1904), în România, se înființa Comisia Medico-Legală care funcţiona pe lângă Ministerul Sănătăţii, iar Legea Sanitară din 1910 prevedea şi organizarea unor cursuri speciale pentru pregătirea medicilor legişti, abia după apariţia Legii sanitare din 1926, pe lângă Institutul Medico-Legal s-a organizat un curs de specializare.
 • Prin Legea Sanitară din 14 aprilie 1933, cu modificările din 14 noiembrie 1935, serviciile medico-legale au trecut sub autoritatea Ministerului de Justiţie, care putea să delege directorului Institutului Medico-Legal atribuţii de a le îndruma şi coordona sub aspect ştiinţific şi chiar de a le control din punct de vedere administrativ. Dacă înainte de 1940 era în discuție o dezvoltare doar a trei centre academice, București, Iași, Cluj, după 1945 se realizează o dezvoltare națională academică și instituțională care se îndreaptă către șase centre: București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Tg. Mureș, Craiova, fiecare cu istoria sa proprie sub o coordonare instituțională și administrativă a Institutului de Medicină Legală prof. dr. Mina Minovici din București.
 • La revenirea în Cluj, după încheierea celui de-al doilea război mondial, Institutul de Medicină Legală a ocupat spațiul pe care-l avusese și înainte de refugiu, adică în clădirea în care funcționa și Institutul de Anatomie Umană și cel de Anatomie Patologică (Morfopatologic). În 1948 se emit Norme elaborate de Ministerul de Justiție privind activitatea medicului legist care vin să înlocuiască normele din anul 1865.
 • Prin Decretul 345 din 1953 se impun măsuri organizatorice care înființează „Sectorul de Medicină Judiciară din Repubica Populară Română ”, prin care independența expertului medico-legal este limitată, se înființează „Inspectorii medico-judiciari” regionali și raionali și, din lipsă de personal, se introduc „legiști ocazionali” medici din diferite specialități care pot și trebuie să efectueze autopsii medico-legale atunci când sunt solicitați de către poliție sau parchet, aspect ce va înceta doar în anul 1991 odată cu reînființarea examenelor de secundariat/rezidențiat și a formării curriculare în specialitatea de medicină legală căreia îi revine exclusiv competența efectuării autopsiilor medico-legale. Prin același decret 345 medicina legală este scoasă de sub autoritatea administrativă a Ministerului de Justiție și preluată sub autoritatea administrativă a Ministerului Sănătății luând naștere serviciile de medicină legală de pe lângă Direcțiile sanitare județene.
 • Odată cu reorganizarea administrativă a țării și inființarea regiunilor au fost create serviciile medico-legale regionale. În 1965, cu ocazia noii organizări teritoriale pe județe, fiecare unitate nou înființată dobândește un laborator județean de medicină legală, filială a Institutului de Medicină Legală Mina Minovici București, filială care ulterior se va transforma în laborator exterior al Institutului de Medicină Legală Mina Minovici București iar din anul 2000, conform O.G. 1/2000 cu modificări, completări și actualizări , fiecare laborator exterior devine Institut de Medicină Legală condus de către un director, unitate cu personalitate juridică de categroria III, aflată în subordinea Ministerului Sănătății.
 • În momentul de față, activitatea Institutului de Medicină Legală din Cluj se desfășoară pe baza Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Ordinul nr. 403 din 22 martie 2013 ce are la bază H.G. nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, O.G. nr. 1/2000 și H.G. nr. 774/7 sept. 2000 referitoare la organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală, precum și Ordinul Ministrului Justiției și al Ministrului Sănătății nr 1134/C/25 mai 2000 ce viza aprobarea Normelor procedurale privind efecuarea expertizelor, constatărilor și altor lucrări medico-legale. Astazi este propusa o a doua legislatie organica in Parlamentul Romaniei cu denumirea de Legea 215 din 2020 care a primit avizul Senatului Romaniei si care exprima o modernizare si actualizare a legislatiei O.G. 1/2000 in raport cu noile coduri penale.
 • Așadar, Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca funcționează în baza dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, ale Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului justiţiei şi a ministrului sănătăţii nr. 1.134/C/255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale.
 • Știință, profesionalism și tradiție reprezintă mottoul declarativ-procedural al echipei Institutului, cu specializare în medicină legală, psihiatrie, biochimie, histopatologie, anatomopatologie, științe juridice și psihologie. O bună parte din angajații Institutului au absolvit și studiile de doctorat în științe medicale, îmbinând astfel teoria cu practica pentru a-și aduce contribuția în folosul comunității, conferind o robustețe științifică în activitățile lor medico-legale. Alți colegi din cadrul Institutului dețin titluri academice (profesor, conferențiar, lector și asistent universitar) predând materia de specialitate în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, adoptând modelul de scientist-practitioner în medicină legală.
 • Dotările laboratoarelor ating performanța și cerințele academice în evaluarea, testarea și încadrarea clinică a rapoartelor medico-legale. Echipa Institutului de Medicină Legală utilizează cele mai bune și performante echipamente și materiale de lucru pentru a garanta calitatea serviciilor în folosul beneficiarilor contractuali și/sau direct clienților care apelează la serviciile Institutului.
   

  ECHIPA

     

  INSTITUTULUI DE MEDICINĂ LEGALĂ CLUJ-NAPOCA

   
  DIRECTOR
  Conf. Univ. Dr. Costel Vasile SISERMAN MD, PhD, MSc, medic primar legist, licențiat științe juridice

  ȘEFI DE LABORATOR

  Laboratorul de Prosectură și Medicină-Legală Clinică II

  Prof. Univ. Dr. Dan PERJU-DUMBRAVA, MD, PhD, medic primar legist, licențiat științe juridice

  Laborator Examinări Complementare medico-legale

  Prof. Univ. Dr. Horea Vladi MATEI, MD, PhD, medic primar laborator clinic

  Laboratorul de Prosectură și Medicină-Legală Clinică I

  Șef lucrări Dr. Cristian Puiu GHERMAN, MD, PhD, medic primar legist

    MEDICI

  Șef lucrări Dr. Ștefan Mihai ANIȚAN, MD, PhD, medic primar legist
  Șef lucrări Dr. Ovidiu Sorin CHIROBAN, MD, PhD, medic primar legist, licențiat în științe juridice
  Dr. Florin Mircea POPOVICI, medic primar legist
  Dr. Mugur Basarab POP, medic primar legist
  Dr. Daniel URECHE, MD, PhD student, medic specialist legist, licențiat în științe juridice
  Dr. Daniela Cristina MIRONESCU, MD, PhD student, medic specialist legist și anatomopatolog

    PSIHOLOG

  Prof. Univ. Dr. Cristian DELCEA, PhD, psiholog clinician principal

    FARMACIȘTI

  Prof. Univ. Dr. Bela KISS, PhD, farmacist primar
  Asist. Univ. Dr. Maria Fana COMAN, PhD, farmacist specialist
  Maria Georgia ŞTEFAN, PhD student, farmacist specialist

    BIOLOG

  Conf. Univ. Dr. Mihaela Laura VICA, PhD, biolog

  ASISTENȚI MEDICALI

  Mihaela Elvira CIMPIANU, asistent medical de laborator clinic licențiat principal
  Mihai Alexandru HANGA, asistent medical de laborator clinic licențiat principal
  Mihaela Ştefania NADHAZI – asistent medical generalist licențiat principal
  Lenke Erzsebet PICOȘ, asistent medical de laborator clinic licențiat principal, biolog
  Mirela GRIGORESCU, asistent medical principal (PL)
  Adrian Vasile ONOFREI, asistent medical principal (PL)

    AUTOPSIERI

  Ștefan SOS – autopsier principal
  Dorin RARĂU – autopsier
  Alexandru NADHAZI – asistent medical (PL), autopsier principal

    BRANCARDIERI


  Dumitru Loredan DUȘA
  Rareş Daniel POJAR
  Ioan CHENDEREȘAN

    REGISTRATURĂ

  Monica BĂLAȘ, registrator medical

    TESA

  Ec. Laura Cristina DRAGOȘ, contabil șef
  Ec. Ramona Ioana GACZELA, șef birou
  Ec. Ioan Ovidiu CRIȘAN, compartiment audit intern
  Ec. Anamaria Mihaela BONDREA, birou RUNOS
  Ec. Daniela BOZGA, birou contabilitate
  Monica Claudia FĂRCAȘ, îngrijitoare