Laboratoare

Laboratoare

Institutul de Medicină Legală are în dotare laboratoare administrate de cei mai calificați medici profesioniști, cu tradiție în domeniul medico-legal.

LABORATOARE EXAMINĂRI COMPLEMENTARE MEDICO-LEGALE

1. Laboratorul de Histopatologie din cadrul Institutului de Medicină Legală din Cluj-Napoca efectuează examinări histopatologice a fragmentelor de țesuturi și organe cu colorații uzuale și speciale, examinări pentru evidențierea diatomeelor. 2. Laboratorul de Toxicologie din cadrul Institutului de Medicină Legală din Cluj-Napoca efectuează expertize toxicologice (determinarea concentrației de alcool în sânge și urină la persoanele în viață și la cazurile de deces; determinarea calitativa și cantitativă, din probe biologice, a toxicelor volatile și nevolatile, a substanțelor medicamentoase și a drogurilor). 3. Laborator de Serologie și Biologie Moleculară efectuează expertize biocriminalistice pe corpurile delicte – expertiza petelor de sânge, de spermă și a firului de păr; expertiza filiației: expertiza perioadei de concepție, a dinamicii și a capacitații de procreare, expertiza filiației prin metoda serologica sau ADN. Șef de Laborator Examinări Complementare este Prof. univ. dr. Horea MATEI PhD medic primar.

Laboratorul de Prosectură și Medicină-Legală Clinică II

În cadrul Laboratorului de Medicină Legală se efectuează constatări și expertize medico-legale la persoane în viață care au suferit vătămări ale integrității corporale sau agresiuni sexuale, sau solicită stabilirea vârstei și sexului; noua expertiză medico-legală, în cadrul unei comisii de expertiză: expertize medico-legale traumatologice în cazuri de vătămări corporale grave, expertize medico-legale psihiatrice în materie penală și civilă, expertize în vederea amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale, expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenței medicale, expertiza medico-legală pentru evaluarea infirmității sau a incapacității de muncă determinate de afecțiuni traumatice, expertiza medico-legală a persoanelor în vederea autorizării deținerii și folosirii armelor și munițiilor, expertiza medico-legală a persoanelor pentru evaluarea capacitații de conducere auto. Șef de Laborator Medicină Legală este Șef lucrări dr. Ștefan Mihai ANIȚAN PhD medic primar.

Laboratorul de Prosectură și Medicină-Legală Clinică I

Laboratorul medico-legal de prosectură din Cluj-Napocavine în sprijinul identificării şi determinării cauzelor decesului în complementaritate cu examenul necroptic şi în contextul unei investigații moderne la cerere și/sau prin ordonanță. Șef de Laborator Prosectură este Asist. univ. dr. Cristian GHERMAN PhD medic primar.