Laboratoare

Laboratoare

Institutul de Medicină Legală are în dotare laboratoare administrate de cei mai calificați medici profesioniști, cu tradiție în domeniul medico-legal.

LABORATOARE EXAMINĂRI COMPLEMENTARE MEDICO-LEGALE

1. Laboratorul de Histopatologie din cadrul Institutului de Medicină Legală din Cluj-Napoca efectuează examinări histopatologice a fragmentelor de țesuturi și organe cu colorații uzuale și speciale, examinări pentru evidențierea diatomeelor. 2. Laboratorul de Toxicologie din cadrul Institutului de Medicină Legală din Cluj-Napoca efectuează expertize toxicologice (determinarea concentrației de alcool în sânge și urină la persoanele în viață și la cazurile de deces; determinarea calitativa și cantitativă, din probe biologice, a toxicelor volatile și nevolatile, a substanțelor medicamentoase și a drogurilor). 3. Laborator de Serologie și Biologie Moleculară efectuează expertize biocriminalistice pe corpurile delicte – expertiza petelor de sânge, de spermă și a firului de păr; expertiza filiației: expertiza perioadei de concepție, a dinamicii și a capacitații de procreare, expertiza filiației prin metoda serologica sau ADN. Șef de Laborator Examinări Complementare este Prof. univ. dr. Horea MATEI PhD medic primar.

LABORATOR MEDICINĂ LEGALĂ

În cadrul Laboratorului de Medicină Legală se efectuează constatări și expertize medico-legale la persoane în viață care au suferit vătămări ale integrității corporale sau agresiuni sexuale, sau solicită stabilirea vârstei și sexului; noua expertiză medico-legală, în cadrul unei comisii de expertiză: expertize medico-legale traumatologice în cazuri de vătămări corporale grave, expertize medico-legale psihiatrice în materie penală și civilă, expertize în vederea amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale, expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenței medicale, expertiza medico-legală pentru evaluarea infirmității sau a incapacității de muncă determinate de afecțiuni traumatice, expertiza medico-legală a persoanelor în vederea autorizării deținerii și folosirii armelor și munițiilor, expertiza medico-legală a persoanelor pentru evaluarea capacitații de conducere auto. Șef de Laborator Medicină Legală este Prof. univ. dr. Dan PERJU-DUMBRAVA PhD medic primar.

LABORATOR PROSECTURĂ

Laboratorul medico-legal de prosectură din Cluj-Napocavine în sprijinul identificării şi determinării cauzelor decesului în complementaritate cu examenul necroptic şi în contextul unei investigații moderne la cerere și/sau prin ordonanță. Șef de Laborator Prosectură este Asist. univ. dr. Cristian GHERMAN PhD medic primar.