Evenimente

thompson

Conferința Clujeană de Medicină Legală ediția a IV-a, 30 septembrie - 3 octombrie 2021

Cluj-Napoca pe str. Victor Babeș, nr. 8, Amfiteatrul Aleman
30/Sep/2021

Simpozionul reunește tematici interdisciplinare din domenii conexe domeniului medico-legal (științe medicale, juridice, umane și de penitenciar) pentru a încuraja comunitatea locală și națională să participe la dezvoltarea modelului scientist-practitioner în medicină legală. Scopul nostru este de a convoca cercetători și practicieni din domeniile de medicină, drept, penitenciar, psihologie, etc. pentru a-și aduce contribuția în folosul comunității noastre, conferind o robustețe științifică în activitățile noastre medico-legale.

Președinții conferinței

Șef lucrări dr. Costel SISERMAN, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, România

Președinți de onoare

Prof. univ. dr. Anca BUZOIANU, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, România

Secretarul conferinței

Asist. univ. dr. Daniel URECHE, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, România
Asist. univ. dr. Cristian Puiu GHERMAN, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, România

Comitetul științific al conferinței

Prof. univ. dr. Ioana MICLUȚIA, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, România
Prof. univ. dr. Horia MATEI, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, România
Prof. univ. dr. Anamaria CIUBARA, Gr.T.Popa University of Medicine and Pharmacy, România
Prof. univ. dr. Loredana VÎȘCU, Tibiscus University, România
Prof. univ. dr. Camelia STANCIU, Dimitrie Cantemir University, România
Prof. univ. dr. Ana VASILE,Tibiscus University, România
Prof. univ. dr. Eduard WATKINS, University of Texas at Austin, USA
Prof. univ. dr. Mihaela RUS, Ovidius University, România
Prof. univ. dr. Radu NICOLAE, București University, România
Conf. univ. dr. Carmen RADU, Oradea University of Medicine and Pharmacy, România
Conf. univ. dr. Andrei Pădure, Nicolae Testemițanu University of Medicine and Pharmacy, Republica Moldova
Conf. univ. dr. Cristian DELCEA,Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, România
Conf. univ. dr. Ana Cristina BACIU, Babeș-Bolyai University, România
Conf. univ. dr. Andrea MÜLLER-FABIAN, Babeș-Bolyai University, România
Conf. univ. dr. Tiberiu Sandu DUGHI, Aurel Vlaicu University, România
Șef lucrări dr. Cătălina CRIȘAN, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, România
Șef lucrări dr. Ștefan Mihai ANIȚAN, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, România
Șef lucrări dr. Codrin Horea REBELEANU, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, România
Șef lucrări dr. Laura Mihaela VICA, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, România
Șef lucrări dr. Ovidiu Sorin CHIROBAN, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, România
Lect. univ. dr. Dan O. RUSU, Babeș-Bolyai University, România
Lect. univ. dr. Ioana Mihaela MORAR, București University, România
Lect. univ. dr. Claudiu Florin BAN, Tibiscus University, România

Organizatorii conferinței

Dr. Angela CRUCEANU VASILICA
Dr. Gabriela -Andreea BĂEȚICĂ
Dr. Dan SABĂU TĂTAR
Dr. Daniela Cristina MIRONESCU
Dr. Dănuța ȘTEȚCO
Dr. Radu POPA NEDELCU
Dr. Răzvan Andrei ȚIRIAC
Dr. Sevastiana Iulia PASTORZiua I 30 septembrie 2021

Deschiderea conferinței, Keynotes
Șef lucrări Dr. Costel Vasile SISERMAN, Director IML Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Duarte Nuno Vieira, University of Coimbra, Portugal
Prof. univ. dr. Anca BUZOIANU, Rector, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca
Prof. univ. Dr. Alexandra ENACHE, Universitatea de Medicină și farmacie Victor Babes, Timișoara
Prof. univ. Dr. Cristian CURCĂ, Director Uiversitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București
Prof. univ. Dr. Hajrullah FEJZA, University for Business and Technology, Prishtina, Kosova
Prof. univ. dr. Eduard WATKINS, University of Texas at Austin, USA
Prof. univ. dr. Michael STEVENS, The Chicago School of Professional Psychology, USA
Prof. dr. Daniel DAVID, Rector, Babeș-Bolyai University
Conf. univ. dr. Andrei Pădure, Nicolae Testemițanu University of Medicine and Pharmacy, Republica Moldova

Sesiunea I
Medicină legală 10:00-13:00
Moderatori: Prof. univ. dr. Horia MATEI & Șef lucrări Dr. Codrin REBELEANU

Pauză 12:00-13:00

Sesiunea I
Medicină legală 13:00-16:30
Moderatori: Conf. univ. dr. Andrei Pădure & Șef lucrări Dr. Codrin REBELEANU


Pauză 16:30

Ziua II 1 octombrie 2021

Sesiunea II
Medicină legală și psihiatrie 10:00-12:30
Moderatori: Prof. univ. dr. Ioana MICLUȚIA & Prof. univ. dr. Anamaria CIUBARA & Șef lucrări dr. Cătălina CRIȘAN

Pauză 12:30-13:00Sesiunea III

Medicină legală și psihologie: 13:00-16:30;
Moderatori: Prof. univ. dr. Camelia STANCIU & Conf. univ. dr. Cristian DELCEA
Pauză 16:30

Ziua III 2 octombrie 2021

Sesiunea IV
Medicină legală și științe juridice10:00-13:00
Moderatori:Prof. univ. dr. Ana VASILE

Pauză 12:00-13:00

Sesiunea V
Medicină legală și științe de penitenciar 13:00-16:30
Moderatori: Lect. univ. dr. Ioana Mihaela MORAR


Pauză 16:30

Ziua IV 3 octombrie 2021

Sesiunea VII Panel - Dezbaterea pe marginea lucrărilor prezentate vineri. 8:00-19:00
Reviews: Prof. univ. dr. Camelia STANCIU, Prof. univ. dr. Ioana MICLUȚIA, Prof. univ. dr. Radu NICOLAE, Conf. univ. dr. Cristian DELCEA, Lector univ. dr. Dan RUSU
Moderarea sesiunii de panel
Șef lucrări Dr. Costel Vasile SISERMAN, Director IML Cluj-Napoca.Redactarea articolelor:

Data trimiterii de rezumate a lucrărilor: 1 martie 2021 - 30 iunie 2021
Validarea rezumatelor:
31 iulie 2020 – 30 august 2021
Data trimiterii în extenso a lucrărilor: 31 august 2021 – 1 septembrie 2021
Validarea lucrărilor în extenso:
1 octombrie 2021
Publicarea lucrărilor: vor fi indexate Web of Science (ISI)
Email-ul de corespondență:

Toate lucrările și corespondența între autori/participanți este pe acest email: imlconferinta@gmail.com

Data înscrierilor:

1 martie 2021

Data limită a înscrierilor:

29 septembrie 2021

Taxa de participare


135 ron pentru medici și nonmedici;

90 ron pentru rezidenți și pentru cetățenii din Republica Moldova;

50 de ron pentru studenți;
Plata se va face direct la organizator (Societatea Clujeană de Medicină Legală, CONT IBAN: RO11BTRLRONCRT0511663401) până în data de 30 septembrie 2021.

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU PUBLICAREA ARTICOLELOR

« Originalitatea studiului (cercetări actuale, nepublicate în alte volume naţionale / internaţionale) ; « Alegerea unei teme relevante pentru domeniul selectat (Medicină Legală, Psihiatrie, Psihologie, etc.) ; « Selectarea literaturii de specialitate relevantă pentru cercetare ; « Stabilirea explicită a obiectivelor cercetării ; « Utilizarea unor metode de cercetare adecvate ; « Utilizarea unor date valide ; « Concluzii pertinente extrase pe baza rezultatelor obţinute ; « Limitele cercetării ; « Direcţii viitoare de cercetare ;

GHID PENTRU AUTORI
TITLUL articolului

Va fi relevant pentru studiul realizat, va fi formulat concis şi va evita utilizarea abrevierilor şi a formulelor. Se vor utiliza majuscule.

NUMELE AUTORULUI/AUTORILOR

După ce articolul a fost trimis Comitetului editorial, orice modificare (adăugare a unui alt autor, retragerea numelui unuia dintre autori, reaşezarea numelor autorilor) se va putea realiza numai cu aprobarea Comitetului editorial. Autorul de corespondenţă va motiva în scris solicitarea, iar ceilalţi autori ai lucrării vor trimite personal o confirmare scrisă că sunt de acord cu modificarea.

AFILIEREA INSTITUŢIONALĂ

precum şi adresa de e-mail a autorului/autorilor. Dacă un articol este realizat de mai mulţi autori, unul dintre aceştia va apărea ca şi autor de corespondenţă.

ABSTRACTUL

Va fi scurt, concis şi va prezenta obiectivul/obiectivele cercetării, precum şi relevanţa temei.

CUVINTE CHEIE:

Maxim 6.

LUCRAREA

Va fi redactată în format A4, mărimea caracterelor: 12, Times New Roman, spaţiere la 1 ½ rând, margini 20 mm, Justified. Toate graficele inserate în lucrare vor fi numerotate în ordinea apariţiei lor. Lucrarea nu trebuie sa depășească 12 pagini.

BIBLIOGRAFIA

Toate sursele bibliografice inserate în text se vor regăsi în bibliografie şi invers.

Exemple de Referinţe la o carte:

Strunk W Jr, White EB. The Elements of Style. 4th ed. New York, NY: Longman; 2000 Exemple de referinţe la un capitol publicat într-un volum de carte: Mettam GR, Adams LB. How to prepare an electronic version of your article. In: Jones BS, Smith RZ, eds. Introduction to the Electronic Age. New York, NY: E-Publishing Inc; 2009:281–304..

Parteneri

Inscrie-te la eveniment: