Despre noi

Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca funcționează în baza dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, ale Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului justiţiei şi a ministrului sănătăţii nr. 1.134/C/255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale.

Știință, profesionalism și tradiție reprezintă mottoul declarativ-procedural al echipei Institutului, cu specializare și competențe în medicină legală, psihiatrie, biochimie, histopatologie, anatomopatologie, științe juridice și psihologie. O bună parte din angajații Institutului au absolvit și studiile de doctorat în științe medicale, îmbinând astfel teoria cu practica pentru a-și aduce contribuția în folosul comunității, conferind o robustețe științifică în activitățile lor medico-legale. Alți colegi din cadrul Institutului dețin titluri academice (profesor, conferențiar, lector și asistent universitar dr.) predând materia de specialitate în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, adoptând modelul de scientist-practitioner în medicină legală.

Dotările laboratoarelor ating performanța și cerințele academice în evaluarea, testarea și încadrarea clinică a rapoartelor medico-legale. Echipa Institutului de Medicină Legală utilizează cele mai bune și performante echipamente și materiale de lucru pentru a garanta calitatea serviciilor în folosul beneficiarilor contractuali și/sau direct clienților care apelează la serviciile Institutului.

ECHIPA 

INSTITUTULUI DE MEDICINĂ LEGALĂ CLUJ-NAPOCA

 

DIRECTOR

Șef lucrări Dr. Costel Vasile SISERMAN MD, PhD, MSc,  medic primar legist, licențiat științe juridice

 

ȘEFI DE LABORATOR 

Laborator Medicină Legală

Prof. Univ. Dr. Dan PERJU-DUMBRAVA, MD, PhD,  medic primar legist, licențiat științe juridice

Laborator Examinări Complementare

Prof. Univ. Dr. Horea Vladi MATEI, MD, PhD, medic primar laborator clinic

Laborator Prosectură

Asist. Univ. Dr. Cristian Puiu GHERMAN, MD, PhD, medic primar legist

 

MEDICI

Șef lucrări Dr. Ștefan Mihai ANIȚAN, MD, PhD, medic primar legist

Șef lucrări Dr. Ovidiu Sorin CHIROBAN, MDPhD, medic specialist legist, licențiat în științe juridice

Dr. Marius VARTICMD, PhD, medic primar legist

Dr. Florin Mircea POPOVICI, medic primar legist

Dr. Dan Paul MUCICHESCU, medic primar legist

Dr. Mugur Basarab POP, medic primar legist

Dr. Aliz Maria HORAK, MDPhD, medic primar laborator

 

PSIHOLOG 

Lect. Univ. Dr. Cristian DELCEA, PhD, psiholog clinician principal

 

FARMACIȘTI

Dr. Daniela Viorica ZAHARIAPhD, farmacist primar

Dr. Rodica BOIANPhD, farmacist primar

Maria OGNEAN, farmacist primar

 

ASISTENȚI MEDICALI

Mihaela Elvira CIMPIANU, asistent medical de laborator clinic licențiat principal

Mihai Alexandru HANGA, asistent medical de laborator clinic licențiat principal

Sara SZILAGYI-CZIDRI, asistent medical de laborator clinic licențiat principal

Lenke Erzsebet PICOȘ, asistent medical de laborator clinic licențiat principal, biolog

Mirela GRIGORESCU, asistent medical principal (PL)

Adrian Vasile ONOFREI, asistent medical principal  (PL)

 

AUTOPSIERI

Ștefan SOS – autopsier principal

Vintilă ȚĂGOREAN – autopsier principal

Alexandru NADHAZI – asistent medical (PL), autopsier principal

 

BRANCARDIERI

Elemer Francisc SZILAGYI-CZIDRI

Ioan CHENDEREȘAN

 

REGISTRATURĂ 

Monica BĂLAȘ, registrator medical

 

DEPARTAMENTUL ECONOMIC  ȘI ADMINISTRATIV

Ec. Laura Cristina DRAGOȘ, contabil șef

Ec. Ramona Ioana GACZELA, șef birou

Ec. Ioan Ovidiu CRIȘAN, compartiment audit intern

Ec. Anamaria Mihaela BONDREA, compartiment RUNOS

Dana Andreea CUTCAN, sociolog