Evenimente

thompson

The International Conference of Forensic Medicine 2nd edition, September 26-29, 2019

Cluj-Napoca on Victor Babeș Street, no. 8, Aleman Amphitheater
17/Feb/2019

Simpozionul reunește tematici interdisciplinare din domenii conexe domeniului medico-legal (științe medicale, juridice, umane și de penitenciar) pentru a încuraja comunitatea locală și națională să participe la dezvoltarea modelului scientist-practitioner în medicină legală. Scopul nostru este de a convoca cercetători și practicieni din domeniile de medicină, drept, penitenciar, psihologie, etc. pentru a-și aduce contribuția în folosul comunității noastre, conferind o robustețe științifică în activitățile noastre medico-legale.

Președinții conferinței

Șef lucrări dr. Costel SISERMAN
Prof. univ. dr. Dan Perju-Dumbrav

Președinți de onoare

Prof. univ. dr. Alexandru IRIMIE
Prof. univ. dr. Anca BUZOIANU

Secretarul conferinței

Asist. univ. dr. Daniel URECHE
Asist. univ. dr. Cristian Puiu GHERMAN

Comitetul științific al conferinței

Prof. univ. dr. Ioana MICLUȚIA
Prof. univ. dr. Horia MATEI
Prof. univ. dr. Loredana VÎȘCU
Prof. univ. dr. Camelia STANCIU
Prof. univ. dr. Jinhee KIM, Korea National Open University
Prof. univ. dr. Ileana ROTAR
Prof. univ. dr. Mihaela RUS
Conf. univ. dr. Ana Cristina BACIU
Conf. univ. dr. Andrea MÜLLER-FABIAN
Șef lucrări dr. Cătălina CRIȘAN
Șef lucrări dr. Ștefan Mihai ANIȚAN
Șef lucrări dr. Laura Mihaela VICA
Șef lucrări dr. Ovidiu Sorin CHIROBAN
Lect. univ. dr. Dan O. RUSU
Lect. univ. dr. Cristian DELCEA

Organizatorii conferinței

Dr. Angela CRUCEANU VASILICA
Dr. Gabriela -Andreea BĂEȚICĂ
Dr. Dan SABĂU TĂTAR
Dr. Daniela Cristina MIRONESCU
Dr. Dănuța ȘTEȚCO
Dr. Radu POPA NEDELCU
Dr. Răzvan Andrei ȚIRIAC
Dr. Sevastiana Iulia PASTOR


Ziua I 26 septembrie 2019

Sesiunea I Medicină legală 10:00-13:00
pauză 12:00-13:00 pauză
Deschiderea conferinței
Șef lucrări Dr. Costel Vasile SISERMAN, Director IML Cluj-Napoca
Sesiunea II Medicină legală 13:00-16:30 pauză 16:30 pauză

Ziua II 27 septembrie 2019

Sesiunea III Științe juridice/penitenciar 10:00-13:00; pauză 12:00-13:00 pauză
Sesiunea IV psihologie 13:00-16:30 pauză 16:30 pauză

Ziua III 28 septembrie 2019
Workshop-ul Psihodiagnostic și evaluare clinică în disfuncțiile sexuale 8-19

Sesiunea V Workshop-ul Psihodiagnostic și evaluare clinică în disfuncțiile 8:00-19:00
Moderarea concluziilor conferinței
Șef lucrări Dr. Costel Vasile SISERMAN, Director IML Cluj-Napoca


Ziua IV 29 septembrie 2019

Sesiunea VI Workshop-ul Psihodiagnostic și evaluare clinică în disfuncțiile 8:00-19:00
Moderarea sesiunii conferinței
Șef lucrări Dr. Costel Vasile SISERMAN, Director IML Cluj-Napoca.
Redactarea articolelor:

Data trimiterii de rezumate a lucrărilor: 1 iulie 2019- 30 iulie 2019 Validarea rezumatelor: 31 iulie 2019 – 9 august 2019 Data trimiterii în extenso a lucrărilor: 10 august 2019 – 1 septembrie 2019 Validarea lucrărilor în extenso: 31 august 2019 – 9 septembrie 2019 Publicarea lucrărilor: vor fi la The Journal of Forensic Medical Studies and Research iar ghidul de redactare a articolelor trebuie să respecte cerințele Julnalului JFMS. Email-ul de corespondență: Toate lucrările și corespondența între autori/participanți este pe acest email: imlconferinta@gmail.com Validarea participanților în regim de audient și susținere lucrări

Data înscrierilor:

1 aprilie 2019

Data limită a înscrierilor:

15 septembrie 2019

Taxa de participare

Taxa de participare: 250 ron pentru toți participanții în regim audient și/sau susținere lucrări Plata se va face direct la organizator în data de 26 septembrie 2019.

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU PUBLICAREA ARTICOLELOR

« Originalitatea studiului (cercetări actuale, nepublicate în alte volume naţionale / internaţionale) ; « Alegerea unei teme relevante pentru domeniul selectat (Medicină Legală, Psihiatrie, Psihologie, etc.) ; « Selectarea literaturii de specialitate relevantă pentru cercetare ; « Stabilirea explicită a obiectivelor cercetării ; « Utilizarea unor metode de cercetare adecvate ; « Utilizarea unor date valide ; « Concluzii pertinente extrase pe baza rezultatelor obţinute ; « Limitele cercetării ; « Direcţii viitoare de cercetare ;

GHID PENTRU AUTORI
TITLUL articolului

va fi relevant pentru studiul realizat, va fi formulat concis şi va evita utilizarea abrevierilor şi a formulelor. Se vor utiliza majuscule.

NUMELE AUTORULUI/AUTORILOR

După ce articolul a fost trimis Comitetului editorial, orice modificare (adăugare a unui alt autor, retragerea numelui unuia dintre autori, reaşezarea numelor autorilor) se va putea realiza numai cu aprobarea Comitetului editorial. Autorul de corespondenţă va motiva în scris solicitarea, iar ceilalţi autori ai lucrării vor trimite personal o confirmare scrisă că sunt de acord cu modificarea.

AFILIEREA INSTITUŢIONALĂ

precum şi adresa de e-mail a autorului/autorilor. Dacă un articol este realizat de mai mulţi autori, unul dintre aceştia va apărea ca şi autor de corespondenţă.

ABSTRACTUL

Va fi scurt, concis şi va prezenta obiectivul/obiectivele cercetării, precum şi relevanţa temei.

CUVINTE CHEIE:

Maxim 6.

LUCRAREA

Va fi redactată în format A4, mărimea caracterelor: 12, Times New Roman, spaţiere la 1 ½ rând, margini 20 mm, Justified. Toate graficele inserate în lucrare vor fi numerotate în ordinea apariţiei lor. Lucrarea nu trebuie sa depășească 12 pagini.

BIBLIOGRAFIA

Toate sursele bibliografice inserate în text se vor regăsi în bibliografie şi invers.

Exemple de Referinţe la o carte:

Strunk W Jr, White EB. The Elements of Style. 4th ed. New York, NY: Longman; 2000 Exemple de Referinţe la un capitol publicat într-un volum de carte: Mettam GR, Adams LB. How to prepare an electronic version of your article. In: Jones BS, Smith RZ, eds. Introduction to the Electronic Age. New York, NY: E-Publishing Inc; 2009:281–304..

Parteneri

Inscrie-te la eveniment: