Cercetare

Proiect de cercetare: Evoluția expertizelor medico-legale psihiatrice 2016-2017

Director proiect: Șef lucrări dr. Costel Vasile SISERMAN, PhD medic primar legist

Coordonator științific: Prof. dr. Dan PERJU-DUMBRAVA, PhD  medic primar legist

Colaboratori proiect: Dr. Radu POPA NEDELCU PhD, Dr. Daniel URECHE PhD, Drd. Cristian DELCEA PhD.

Descriere proiect: