Concurs – ocuparea a 1/2 post vacant economist 1A, specialitatea R.U.N.O.S.

                             Institutul de Medicina Legala Cluj – Napoca

               organizeaza concurs pentru ocuparea a ½ post vacant de Economist IA ,

                                             specialitatea R.U.N.O.S

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile Ordin MSF nr. 698/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului – cadru, aprobat prin HG. nr. 286/2011.

 

Concurs – ocupare post medic specialitatea Medicină Legală

INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ CLUJ-NAPOCA
scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. m.s.f. nr. 698/2001, cu completările și modificările ulterioare, un post cu jumătate de normă de medic specialitatea Medicină legală.

La concurs se pot prezenta rezidenți aflați în ultimul an de pregătire, specialiști ori primari confirmați în specialitatea menționată.

Inscrierile la concurs se fac până la data de 18 mai 2015, ora 16.

Documentație concurs:

Anunt_concurs_medic

Bibliografie_Tematica_concurs_medic

Fisa_postului_medic_primar

Fisa_postului_medic_rezident

Fisa_postului_medic_specialist

Concurs post vacant Medic Legist

  1.                                                                     INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ-NAPOCA

                                                                                                        scoate la 

                                                                                                       CONCURS

in conformitate cu prevederile Ord.M.S.F.Nr.698/2011,cu completarile si modificarile ulterioare,un post de medic -specialitatea Medicina Legala.

La concurs se pot prezenta rezidenti aflati in ultimul an  de pregatire,specialisti ori primari confirmati in specialitatea mentionata.Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele ac te:

-cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze;

-copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta de confirmare in gradul profesional;

-acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in ANEXA  Nr.3 a Ordinului mai sus mentionat;

-declaratie scrisa ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pe care doreste sa concureze;

-certificat privind starea de sanatate;

-dovezi ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de unitatile in care a activat si de Colegiul Medicilor din Romania;

-copie xerox de pe autorizatia de libera practica;

-chitanta  de plata  a taxei de concurs

-Inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt ,iar concursul se organizeaza dupa 30 de zile de la publicarea in „VIATA MEDICALA”

Informatii privind Desfasurarea concursului,Tematica si Bibliografia  se pot obtine la sediul IML Cluj din str. Clinicilor Nr.3-5 sau telefon:0264/596882